ŠKOLENÍ PRO ORGANIZACE A FIRMY

Pomáhám firmám, úřadům či podnikatelům pracovat bezpečně v on-line světě.

  • Zaměstnanci
    Vyškolím vaše zaměstnance způsobem, kterému budou opravdu rozumět. Radikálně tak snížíte možnost kyberútoku na vaši organizaci.
  • Manažeři
    Srozumitelně, jasně a rychle provedu manažery na všech úrovních nástrahami kybernetických rizik. Dokážete pak správně a rychle řešit krizové situace, ale hlavně jim předcházet.
  • Podnikatelé
    Chytrá doporučení, příklady z mé praxe a moje dlouholeté zkušenosti vám pomohou nastavit vaše podnikání tak, aby jste se cítili a pracovali bezpečně. A navíc s minimálními náklady.

Zajímá vás, co ohrožuje bezpečí vaší firmy? Identifikujte lidské chyby, které mohou ohrozit vaše fungování. Vyplňte svůj email a zdarma Vám zašleme 7 nejčastějších špatných návyků a chyb, které představují vážná bezpečnostní rizika, na která byste měli být dopředu připraveni.

Neznalý a neproškolený uživatel = časovaná bomba a největší bezpečnostní riziko

Průběžné vzdělávání na  všech úrovních a prevence v oblasti kybernetické bezpečnosti je nejúčinnější i finančně nejvýhodnější způsob, jak radikálně snížit bezpečnostní rizika vaší organizace. 

On-line kurzy kybernetické bezpečnosti

Srozumitelnou formou vás naučíme správně reagovat, rozpoznat, co může být nebezpečné a dostanete mnoho praktických doporučení, díky kterým se budete cítit bezpečně, ať jste zaměstnanec, manažer nebo podnikatel.

Unikátní obsah srozumitelnou formou

Jedinečný nástroj pro pravidelné vzdělávání v obasti kybernetické bezpečnosti opravdu pro každou společnost, její zaměstnance i manažery.

Pro koho jsou

Pro firmy, státní správu, různé organizace nebo jednotlivé podnikatele.

Koho vzděláváme

Pracujeme s manažery na všech úrovních, od ředitelů po vedoucí týmů. Školíme zaměstnace, kteří pracují s PC napříč organizací. Vzděláváme externí spolupracovníky či klíčové dodavatele.

Co je cílem

Připravít vás na hrozby a rizika dnešního on-line světa. Budete umět správně reagovat či rozhodovat.

Proč se vzdělávat

Vzdělávat své zaměstnance, manažery, dodavatele a obchodní partnery v kybernetické bezpečnosti je dnes již naprostá nutnost. Rizika jsou reálná a přichází nečekaně.

Forma kurzů

Můžete si vybrat z cenově zajímavých a flexibilních on-line kurzů až po speciální on-site workshopy pro top manažery.

Obsah kurzů

Školení je nabité aktuálními tématy, praktickými příklady a doporučeními, jak problémy rozpoznat, předcházet jim a co dělat, když problém už nastal.

Školící moduly

Obsahují reálné příběhy, které se vztahují k tématu, a navíc účastník dostává i sadu praktických materiálů ve formě checklistů, návodů, jak postupovat a na co si dát pozor.

Testy a certifikát

Každý modul je zakončen jednoduchým testem a po absolvování celého školení následuje závěrečná on-line zkouška. Úspěšný absolvent obdrží certifikát.

Témata on-line kurzů

Obsah firemních on-line kurzů je průběžně aktualizován a přizpůsobován současným trendům. Kurzy pro zaměstnance a manžery se liší nejen obsahem, ale též zbůsobem výkladu a rozdílným pojetím, tak aby co nejvíce reflektovli rozdílné potřeby zaměstnanců a manažerů.

Nebezpečné předsudky a přesvědčení a jejich důsledky

Já nejsem důležitý, a proto se na mě nikdo nezaměří. Nemám nic, co by někdo jiný chtěl. Nikdy je nezastavím, i kdybych chtěl.

Manažerské mýty a chyby

Nic se nám nestalo, nejsme zajímavá firma. Vše máme pod kontrolou, nic nám nehrozí. Mám skvělé IT oddělení nebo IT outsourcing pod přísnou smlouvou.

Motivace k útoku

Kdo má největší zájem na získání citlivých firemních informací? Proč vůbec někdo chce tyto informace získat? Kteří jedinci či firmy jsou nejnáchylnější k tomu stát se obětí?

Ekonomika hackingu

Kolik firmu může stát ztráta důležitých dat a jaké to má dopady na reputaci a konkurenceschopnost? Kdo na zamezení poskytování služeb vaší firmou nejvíce vydělá a proč budete mít problém se zákonem, pokud se dostatečně nezabezpečíte?

Sociální inženýrství a phishing

Co je to sociální inženýrství, jaké jsou jeho metody a jak se před ním bránit? Proč je phishing stále jednou z nejúčinnějších metod, pomocí které je možné se dostat k citlivým datům - jak osobním, tak firemním?

Malware

Ransomware, Trojský kůň, virus, worm, botnet. Co všechny ty "terminus technicus" znamenají a jak můžeme zaznamenat jejich projevy v reálném světě? Jaké prostředky můžeme ve firmě použít, abychom předešli jejich rozšíření? Jaká je nejlepší prevence?

Kybernetické útoky a hrozby

DDoS, Man-in-the-Middle, SQL Injection, Zero-Day. Co to je? Jaké dopady tyto útoky mohou mít na fungování vaší firmy a jaké máme nástroje k jejich zamezení? Týká se to i firmy, kde pracuji?

Správa hesel

Jakým způsobem sestavit silná heslaí? Proč hesla na kritické zařízení/aplikace pravidelně měnit a jaké mám možnosti, když si všechna hesla nemám šanci zapamatovat? Jaké jsou další možnosti ověření identity?

BYOD, IoT a přenosná média

Proč je třeba dávat si pozor na to co děláme na vlastním zařízení, když je připojeno anebo ho plánujeme připojit na firemní síť? Jaká přenosná média se nevyplácí připojit na firemní zařízení a co nám hrozí?

Email a chování na internetu

Jak rozpoznám, který email je pravý a který může znamenat hrozbu? Jaké dopady může mít otevření neověřeného emailu a které nástroje nám pomohou hrozbu identifikovat? Proč nesdílet firemní informace na internetu (sociálních sítích) a mezi lidmi, kteří nejsou zaměstnanci firmy?

Na cestách

Jak nakládat s firemními zařízeními na služebních cestách? Jak se zabezpečit, když se přes veřejnou síť připojujeme vzdáleně na firemní intranet? Jakými způsoby v takovém případě manipulovat s firemními daty, abychom sebe ani firmu neohrozili?

Ochrana (citlivých) firemních dat, GDPR, legislativa

Jak a kam ukládat firemní data, s kým je sdílet a přes které komunikační kanály bychom je rozhodně neměli šířit? Co to vlastně je GDPR a má to nějaký vliv na mou práci? Existují nějaké zákony v ČR, které řeší zpracování dat? Proč máme kybernetický zákon?

Fyzické zabezpečení zařízení a firemních prostor

Proč zavírat dveře nebo nenechávat telefon v práci bez dohledu na stole? Proč mít nastavené přístupové heslo na firemních zařízeních i přesto, že je vždy necháváme v práci?

První pomoc

Co dělat a koho kontaktovat ve chvíli, když si všimneme nějakých nesrovnalostí v konfiguraci či chování našeho PC, když nám přijde podezřelý email či když se po firmě pohybuje podezřelá osoba?

Akční plán pro manažery

Jak vytvořit akční plán pro případ útoku na vaši firmu? S kterými odděleními spolupracovat, jak negativní dopady útoku mitigovat a jaké mít očekávání o vývoji dalších událostí? V jakých případech musíme kontaktovat úřady a které?